Sociale medier

Vi danskere bruger i gennemsnit små 4 timer dagligt på diverse sociale medier, og de er derfor en uundgåelig del af din virksomheds digitale tilstedeværelse. Så er det sagt – og så kan vi altid drøfte omfang og kanaler. Men det er essentielt at opbygge en relevant digital tilstedeværelse. Hvordan skal I som virksomhed fremstå, så I på den ene side er interessante og appellerende og på den anden side ægte og troværdige. Det stiller krav til dit content, både hvad angår indhold, design, stil og tone. Samtidig kræver det, at vi sammen forholder os til her og nu behov (de taktiske budskaber) – og de mere langsigtede indsatser (brand- og imagekommunikationen).

Strategi og analyse

Vi hjælper med at definere en ambitiøs content- og annoncestrategi, der tager afsæt i din virksomheds forretningsstrategi og -mål samt den data, vi har til rådighed. Det kan være data fra jeres CRM-system og jeres digitale marketingskanaler. På den måde skaber vi reel værdi for netop jeres forretning ved at opstille relevante KPI’er, som skal understøtte, at forretningsstrategien og -målene realiseres. Det sandsynliggør vi ved at fremme jeres salg gennem leadgenerering baseret på grundig analyse af jeres virksomhed og jeres produkt/service.

Eksekvering

Strategien alene kan ikke skabe de fornødne resultater. Den skal følges op af en målrettet og effektiv eksekvering. For at vi som bureau kan lykkes med at skabe resultater og en stærk tilstedeværelse for din virksomhed på de sociale medier, er det væsentligt, at vi involveres som både en strategisk og eksekverende samarbejdspartner.

På den måde kan vi støbe det strategiske fundament, eksekvere på den baggrund, og løbende optimere annonceringsbudgettet på tværs af Facebook, Instagram, Snapchat og LinkedIn. Naturligvis med udgangspunkt i den adfærdsdata, som din virksomheds målgruppe genererer.

Monitorering og optimering

Nej, vi lader ikke bare tingene gå sin gang. Vi rådgiver løbende, og vi justerer til hvis påkrævet. Dette for at få de bedst mulige resultater til lavest muligt annonceringsbudget.Vi sørger for at give dig en afrapportering efter end kampagne, således vi sammen kan gennemgå findings til brug til kommende tiltag.