Er din virksomheds ID up-to-date?

Rasmus Færch Brostrøm
Rasmus Færch BrostrømAdm. direktør & partner

Graphic design will save the world right after rock and roll does

David Carsons citat er måske lige i overkanten, men vigtigheden af en stærk visuel identitet er efter min bedste overbevisning indiskutabel. Vi lever i en verden som konstant udvikler sig. Som mennesker og forbrugere er vi ikke undtaget, da vi bliver påvirket af samfundets strømninger, trends og tendenser.

Som konsekvens heraf forandrer virksomhederne sig også. Men følger brandet med? Hvis jeg anskuer det ud fra en grafisk betragtning, så vil det korte og hurtige svar være; sjældent. Og det undrer mig. Hvis en virksomhed bevidst vælger at ændre kursen og ønsker at iværksætte en ny strategisk retning, hvorfor så ikke i samme ombæring kigge på, hvordan virksomhedens profil og udtryk kan understøtte og synliggøre denne forandringsproces? Med andre ord: lad den visuelle identitet være løftestang for forretningsstrategien.

Vigtigheden af et stærkt visuelt formsprog

Grafisk design og visuelle identiteter er allestedsnærværende og solidt forankret på tværs af brancher, markeder og landegrænser og har sin eksistensberettigelse i at mønstre gennemslagskraftige løsninger inden for blandt andet kommunikation, salg og organisationsstrukturer. Det er samtidigt et middel mod samfundsrelaterede problemstillinger, som eksempelvis miljø og velfærd, hvor designet er medvirkende til at italesætte den ønskede adfærds- eller holdningsbearbejdning over for målgruppen. Og vigtigst af alt – for den kommercielle anskuelse – grafisk design skaber sorte tal på bundlinjen, da en godt designet vare eller service faciliterer salg. Undersøgelser viser desuden også, at visuel kommunikation – sammenholdt med at høre og læse – er en langt mere effektiv måde at få modtageren til at huske budskabet på.

Enhver virksomhed har sin unikke historie at fortælle

Alle virksomheder har noget på hjerte, og det handler om at formidle dette gennem den gode historie og med afsæt i det rette koncept. Til at fortælle denne historie er den visuelle identitet essentiel. Den er medvirkende til, at den rigtige historie huskes, og den rette følelse af og stemning omkring brandet hersker. Oki dokey, det er vist på tide at definere, hvad en visuel identitet er. For at fungere optimalt skal en ambitiøs virksomhed udvikle sin egen identitet, der bygger på et unikt design og veldefinerede grafikelementer. Disse komponenter udgør til sammen den visuelle identitet og består af navn, logo, skrifttype, farver, billedstil mv. og anvendes for, at et brand kan kommunikere både på print og online medier.

En visuel identitet skal som minimum opfylde fire vigtige funktioner:

  1. Den skal være genkendelig; ved at være simpel og tydelig (det skal være nemt at afkode og kunne skabe awareness)
  2. Den skal tilføje virksomheden personlighed (det skaber troværdighed og tilhørsforhold til målgruppen)
  3. Den skal være et differentieringsparameter (det handler om at skabe præference for brandet og konkurrencemæssige fordele ift. konkurrenterne)
  4. Den skal være anvendelig (det skal være nemt at eksekvere identiteten ud på tværs af analoge og digitale medier) 

Som nævnt ovenfor så udvikler vores verden sig hver dag. Virksomheder med en del år på bagen har ofte et logo og generelt en visuel identitet, som er outdated. Både udtryksmæssigt i forhold til tidens trend, men hvad vigtigere er, også i forhold til den strategi og ’corporate culture’ virksomheden har. Det vil med andre ord sige, at identiteten har mistet sin pondus og halter bagud den virkelighed, som virksomheden befinder sig i.

Gør som Pepsi

Et verdenskendt brand som Pepsi er et klassisk eksempel på en virksomhed, som løbende justerer sin profil - herunder visualiseret gennem Pepsi-logoets udvikling.

Pepsis logodesign er et eksempel på, hvordan en virksomhed ændrer sit logo med tiden. Det er et helt bevidst tiltag, der skal ses som en del af en velgennemtænkt brandstrategi, der målrettet går efter tiltrække forbrugerne, så præference for Pepsi brandet og colaen sikres. Jeg selv er mere til Coca Cola - men det er en helt anden sag;-)

Hvornår er det så tid til fornyelse og hvorfor?

Typiske situationer hvor en ny visuel identitet kommer – eller bør komme – på tale er i forbindelse med en fusion, opkøb eller ny produktlancering. Rammer den visuelle identitet plet på den retning virksomheden bevæger sig i, så er den et effektivt middel til at differentiere og skabe merværdi. Og det er selvfølgelig en klar bevæggrund for at virksomheder og organisationer skal udvikle en ny identitet.

Foruden at rumme den profil og de værdier virksomheden står for, så skal den være katalysator for at skabe konkurrencefordele og sælge virksomhedens produkter og services. Foruden at tiltrække kunder til forretningen, så kan den visuelle identitet - ud fra et employer branding perspektiv - også medvirke til dels at fastholde medarbejdere og dels til at tiltrække fremtidens kernekompetencer. Simpelthen fordi virksomheden fremstår mere appellerende.
 

For the record

Jeg er bevidst om, at for mange virksomheder er dét at udvikle en ny identitet en stor beslutning. Det kan være omfattende, uoverskueligt og omkostningstungt. Endvidere kan det være en ømtålelig og følelsesladet proces, da der ofte er meget historik og mange følelser indblandet i den gamle identitet. Starter vi forfra, hvis vi får et nyt logo? Sådan har vi set ud i generationer! Kan vores kunder og øvrige interessenter kende os? Mister vi salg?

Virksomhederne bør måske snarere overveje, om de er ’in sync’ med udviklingen, markedet, kunder og øvrige stakeholders. Og hvis ja, udstråler og understøtter den visuelle identitet dette?

Hvis nej, så er det tid til at handle. Og husk på, det er langt fra altid, at den eksisterende identitet skal kasseres fra ende til anden. Mange gange kan en revitalisering med opstramninger og justeringer gøre underværker. Men vær åben for fornyelse. Og husk på at fordi identiteten muligvis ikke afspejler virksomhedens sande jeg, så kan det være en positiv ting - i den forstand at virksomheden har udviklet sig til det bedre. Men blot mangler at få identiteten til at udtrykke dette.

Rasmus Færch Brostrøm
Adm. direktør & Partner
M: 2249 11258