Nyheder

Dit brand afspejler dine værdier og repræsenterer et image, som verden omkring dig kan relatere til. Når folk forbinder særlige værdier og principper med dit brand, får det indflydelse og relevans. Det tiltrækker nye kunder, nye medarbejdere og nye samarbejdspartnere samtidig med, at det øger loyaliteten og engagementet blandt de eksisterende. 

Men for at fastholde den gensidige forbindelse mellem dit brand og målgruppen, skal du hele tiden være in sync med målgruppen. Du skal forstå og være i stand til at forudse deres behov. Og ligesom din målgruppe udvikler sig, skal du også udvikle dit brand. Men hvor meget forandring har du behov for? Vi arbejder med to forskellige processer, som på mange måder minder om hinanden – men alligevel giver helt forskelligt output; Brand refresh og rebrand.

Brand refresh

Et brandrefresh er en opdatering – ikke en grundlæggende ændring. Det kræver, at du allerede har styr på din brand story, og at den er forankret i din virksomhed og samtidig resonerer hos målgruppen. Hvis det er på plads, er det ofte nok at optimere eksisterende brandelementer, fx logo, farver og skrifter, billedstil eller din tone of voice. Et brand refresh en altså en måde at tweake dit brand, så det er aktuelt og – ja, fresh.
  
Et brand refresh fornyer dit brand og gør dig mere vedkommende og tiltrækkende for din eksisterende målgruppe – uden at gå på kompromis med brandets integritet. Et refresh vil derfor også typisk være en mindre risikobetonet øvelse. Det er ofte en god løsning, hvis du står over for en forandring i markedet, eller hvis forbindelsen mellem dit brand og dit produkt eller service er gået tabt, fx fordi din forretning har ændret sig over tid.

Rebrand

Et komplet rebrand er en mere radikal ændring, som har til formål at redefinere selve essensen og opfattelsen af dit brand og din identitet. Det kræver som regel, at der skal udvikles og implementeres en helt ny brandstrategi. Rebrand er derfor en meget mere kompleks proces, der kræver seriøs forberedelse og forarbejde.
 
Et rebrand rækker ud over blot at justere på din brand identitet. Det er en fuldstændig ændring af din virksomheds image. Der skal måske både defineres en ny målsætning, ny brandposition i markedet, ny målgruppe, ligesom der også skal skabes en ny brand story og komplet ny brand identitet med tilhørende elementer og materiale.
 
Et rebrand er relevant, hvis det eksisterende brand ikke længere er effektivt eller har mistet sin berettigelse og position i markedet, eller hvis du fundamentalt ændrer din forretning, fx ved en fusion, eller når du vil erobre en ny kategori.
 
Med et reband følger højere risiko. Der er intet værre for din virksomhed end en dårlig rebranding. Du må ikke efterlade dine eksisterende kunder – eller de medarbejdere der lever brandet internt i virksomheden hver dag – forurettede og forvirrede. Det handler derfor om at levere et nyt, klart og autentisk budskab og udtryk, som resonerer hos begge. Det kræver mod og høje ambitioner, som medvirker til at minimere risikoen og skrue op for potentialet ved dit rebrand. 

Er du i tvivl om, hvad du har brug for?
Start med at spørge dig selv, om dit brands profil og udtryk repræsenterer din virksomhed på bedste vis. Matcher dit brand din aktuelle kontekst – og ikke mindst den fremtid – du skal agere i?

Skrevet af Torben Ellgaard, Designchef