Employer branding gjort sindssygt æstetisk

Resultatet er et Employer Branding koncept, som sætter fokus på det lægefaglige ved Psykiatrien som speciale. Der er arbejdet med at ophøje Psykiatriens virke ved at tilføje det kant og udvise et retorisk mod. Med en symbolsk, elegant og emotionel stærk grafik, understreges "det syge" ved mennesket, når man lider af en psykisk sygdom, som kan være svær at se.

Identiteten manifesterer den faglige stolthed, som Psykiatrien med rette kan tage ejerskab på og gør det på en nytænkende måde, som løsriver sig fra den klassiske og sundhedsfaglige facon.

Identiteten bæres igennem af en illustrationsstil, som på en abstrakt og æstetisk smuk facon anskueliggør den kompleksitet og fascination, der ligger i at udforske og helbrede den menneskelige psyke. Herpå lægges lag af tekst, som både formmæssigt og retorisk er i kontrast til det delikate illustrationsudtryk, ved at være grafisk pågående og sprogligt mundret mhp. at afstigmatisere psykisk sygdom og det tilhørende fagområde.

Psykiatrien i Region Nordjylland har brug for at tiltrække speciallæger på lige fod med alle andre hospitaler. Med konceptet Sindssygt Spændende Speciale har vi for første gang fået sat ord, billeder og mennesker på, hvad et job som læge i Psykiatrien i Region Nordjylland egentlig er - og troværdigheden, dét at vise det reelle billede af, hvad det vil sige at være læge lige netop her - har været helt afgørende.
Søren Riemann, Kontorchef, Psykiatrien Region Nordjylland