Welcome to a world of fiber

Roblon er førende i verden som materialeleverandør til produktion af fiberoptiske kabler og compositmaterialer. Efter en række strategiske frasalg af flere forretningsben stod Roblon tilbage med en profil og et website, der ikke længere matchede virksomhedens reelle image og markedsposition i verden. 

Den førerposition manglede blot at blive iscenesat og indtaget rent kommunikations- og profilmæssigt. Men før vi sprang direkte til det kreative arbejde, var der et stærkt behov for at få skabt et solidt udgangspunkt for kommunikationen, der identificerede de differentieringsparametre og kortlagde den konkurrencesituation, som Roblon skulle orientere sig imod og iblandt.

Det handlede også meget om at smide lidt af den nordjyske beskedenhed, og om at turde sige og vise de ting, som Roblon med rette kan gøre.

 

Tekst + grafik = visuel identitet

Den nye tone-of-voice arbejder aktivt med at understøtte det nye visuelle univers, som blev skabt. På mange måder handler det om at kommunikere værdien ved brug af Roblons produkter. Produkter, der i sig selv ikke er hverken æstetiske eller selvforklarende.

Derfor arbejder den visuelle identitet og teksten med at iscenesætte de enorme potentialer, som Roblons produkter bidrager til, kan udfolde sig. Vel at mærke på globalt plan og i store kontekster.

Den visuelle stil benytter den gule farve som sit mest centrale og unikke element. Den gule farve kommer fra grundmaterialet aramid-fiber, som Roblons produkter skabes ud fra. Og derfor er der alligevel lidt af produktet, som vises i identiteten.

This is Roblon

Et værktøj til inspiration og salg

Websitet skulle aktivt arbejde med at skabe overskuelighed i Roblons industrier, produkter og specialløsninger. Samtidgt skulle den visuelle profil have lov at udfolde sig, for at kunne skabe et inspirationsunivers, så de potentielle kunder og investorer, der ikke handler med Roblon i forvejen, får lyst til at gøre det.

Bombastisk og appellerende

Bombastisk og appellerende

En solid kombination af værdimæssige og imagemæssige budskaber – samt et gennemtænkt userflow – leder målgruppen ind på de sider, der er relevante for dem. Samtidigt positioneres Roblon stærkt.

Processen med Gotcha har været både udfordrende og lærerig for os. Vi står tilbage med et resultat, som vi internt er glade for og som vi syntes, afspejler den virksomhed, vi er.
Søren Søndergaard, Marketingchef, Roblon