Film & motion graphic

Film er magiske og effektive formidlere af budskab, holdning og værdi

Vi producerer film som stand-alone produkter eller som del af større projekter, fx i kampagnesammenhænge. Vi udvikler, planlægger og producerer reklamefilm, motion graphics, profilfilm, produktfilm og uddannelsesfilm med sans for målgrupper, budskaber og æstetik. Manuskript, storyboard, casting og instruktion varetages enten i huset eller i samspil med en af vores dedikerede partnere.
 

Storyboard

Et storyboard omsætter filmidéen til en konkret drejebog med manus, hvor handlingsforløbet, scener, kameravinkler, animationer osv. beskrives. Dermed skaber storyboardet et solidt grundlag for planlægningen af filmens økonomi og produktion.

Instruktion

Når filmen skydes er vi med på dagen, så vi sikrer at settet og instruktionen er i tråd med aftalen. Det sikrer, at budskaber, det visuelle udtryk og indholdet lever op til storyboardet. Vi samarbejder med en række udvalgte film- og produktionsselskaber, som varierer i størrelse og prisklasse. På den måde kan vi tilbyde dig en løsning, som matcher netop dit behov og ambitionsniveau.

Animationer

Vi inkorporerer næsten altid animationer (grafiske elementer) i vores film. Animationerne er fantastiske til at få film til at fremstå mere dynamiske, til at gøre tungt stof mere informativt og letfordøjeligt. Og så er de fantastiske til at inddrage et brands visuelle identitet, så der sikres rød tråd til dine øvrige marketingmaterialer.