Fokuseret og entydig profilering

En omfattende strategiproces har skabt fundamentet for arbejdet med at formidle den stærke forretning DOT er – både retorisk, visuelt og grafisk.  Med udgangspunkt i gennemgribende workshops fik vi afdækket DOTs kerneforretning, DNA og prioriteret indsatsområder for fremtidig fokusering.  Ud over et generelt løft af DOTs tone of voice, er der skabt et øget fokus på at få italesat den value-for-money, som DOTs serviceydelser og status som full-service partner vil sikre kunderne. Vi udviklede hertil det positionerende statement ”Time will tell the Difference”, som på tvetydig vis understreger både værdien af samarbejde og produkt.

DOT har gennem en årrække opbygget en solid markedsandel i Danmark, der har gjort dem førende på deres felt. Dog var det visuelle udtryk, website samt kommunikationsstrategi- og indsatser ikke fulgt med. Gotchas opgave var derfor at nyfortolke og rebrande "det nye DOT", der foruden en stærk, national markedsposition også ønskede at ekspandere yderligere uden for landets grænser.

Vi har oparbejdet en stærk dansk markedsposition, og den positive udvikling ønsker vi også at skabe på vores øvrige markeder. Dansk Overflade Teknik fortæller noget om vores ophav, men i dag er vi en international virksomhed, og derfor giver det ikke længere mening, at ordet ’dansk’ optræder som en del af navnet.
Henrik Steen-Jørgensen, Administrerende direktør, DOT

Film

Idet DOT ikke selv har et fysisk produkt, applikerer de deres ekspertise på kundernes produkter. Forklaringen om hvordan det foregår, skete bl.a. igennem disse film. Enjoy.
Play
Play

One is all you need

Kunderne skal vide, at DOT kan levere en løsning fra A-Z. En full service partner inden for korrosionsbeskyttelse. 

Det digitale DOT

Gotcha har udarbejdet et spritnyt website, der er DOT værdigt. Med fokus på kreativt design og solide funktioner, tilbydes kunderne en gnidningsfri oplevelse online. 

Asymmetrisk og unikt

Asymmetrisk og unikt

Sitet er kendetegnet ved asymetriske elementer og store overskrifter, der bryder fladerne, og medvirker til en mere inspirerende oplevelse for brugeren. Rå billeder og flotte cases skaber et stærkt helhedsindtryk af, hvad DOT kan tilbyde.

Mobiludgave

Mobiludgave

Transitions & animationer

Brugen af transitions og animationer gør oplevelsen med randerstegl.dk mere involverende, og de små effekter hjælper den besøgende igennem et intenderet besøgsflow.