En fremtid af dimensioner

Spæncom har de seneste år været gennem en større organisatorisk forandringsproces, og oplever derfor et behov for at skærpe deres medarbejder brand både indadtil og udadtil i markedet. Endvidere lider betonbranchen under fordomme og opfattelsen af, at beton er et kedeligt materiale og speciale at arbejde med. Gotcha fik derfor til opgave at udarbejde et Employer Branding koncept, som kunne styrke det interne værdisæt i virksomheden og samtidig tiltrække de rigtige medarbejdere.

På baggrund af gennemførte fokusgrupper med medarbejderne samt analyser af studerende og erfarne ingeniørers præferencer, står Spæncom i dag med et sæt opdaterede værdier, som har bund i virkeligheden, og som afviger fra det sædvanlige corporate bullshit. Derudover har vi udviklet et employer promise, som igen er eksekveret i et employer branding koncept, der taler sammen med det overordnede image koncept og ned i Spæncoms virke og medvirkende rolle i at bygge fremtidens Danmark.

 

Handlingsanvisende værdier

Gode værdier er lette at huske, tager udgangspunkt i virksomhedskulturen og er til at forstå og efterleve. Hvis værdierne skal have sin berettigelse, så skal de være handlingsanvisende og de skal være relevante – både i et medarbejder- og kundeperspektiv.

Vi havde brug for at få kigget på såvel vores Image som Employer Branding. Internt skulle vi have nogle værdier, der gav mening og som medarbejderne kunne forholde sig til og huske. Eksternt skulle vi skabe en rød tråd i vores kommunikation, der talte ind i nogle af de udfordringer og muligheder, der lå i markedet og som positionerede os fra konkurrenterne. Her har Gotcha været en stærk samarbejdspartner, der på en professionel måde har skabt en unik branding for os, som vi glæder os til at få eksekveret.
Per Bachmann, Kommunikationschef, Spæncom